Home

clapyourhands + logo
nieuwe header

English

Nederlands

Rhythmic development course for beginning and advanced musicians, singers and dancers (M/F)
Droog trainen protocol vrouwen
start kwis
Cursus rytmische ontwikkeling voor beginnende en gevorderde muzikanten, zangers en dansers (M/V)
Droog trainen protocol mannen

Use this course to test whether you will succeed as a musician, dancer or singer (M / F).

Test met deze cursus of je zult slagen als muzikant, danser of zanger (M/V).

Course duration level 1 is aproximately 3 months.

Now from Euro 70.00 to Euro 39.95

This offer is valid until 2020-08-15

Cursus duur level 1 is ongeveer 3 maanden

Nu van Euro 70,0 voor Euro 39.95

Deze aanbieding is geldig tot  15-08-2020

This rhythm course teaches you how to learn to Develop your Rhythmic skills 

URL – Universal Rhythm Lessons, Rhythm course by Clapyourhands.eu.

Deze ritmecursus leert je hoe je jouw ritmische vaardigheden kunt ontwikkelen

URL – Universal Rhythm Lessons, Ritme cursus van  Clapyourhands.eu.

Everyone can start at their own level because the rhythm course is divided into 3 levels. Even if you have never done anything with rhythm or reading notes, you can still start this course.
Labrador
To improve your rhythmic capability, no prior education is required. The aim of this course is to develop and strengthen the rhythm feeling through practice by hand-clapping.
Iedereen kan op zijn eigen niveau beginnen omdat de ritmecursus is opgedeeld in 3 niveaus. Ook als je nog nooit iets met ritme of het lezen van noten hebt gedaan, kun je toch aan deze cursus beginnen.
eCursus Blijvend Zelfvertrouwen

Om je ritmisch vermogen te verbeteren, is geen vooropleiding vereist. Het doel van deze cursus is het ontwikkelen en versterken van het ritmegevoel door (hand) klapoefeningen.

INTRO-EN

INTRO-NL

flamenco-danseres.png