clap your hands header
NR.1_2kw-level1=kwart-noot
twee achtsten
NR.1_2kw-level1=achtste noot_01

Noten

kwart rust
NR.1_2kw-level2=achtste rust
halve rust

Rusten

Hier vind je een voorbeeld van oefening NR. 1 in de 2/4 maat.

2/4 wil zeggen: 2 tellen per maat. 

Je ziet de cursor bewegen. Op iedere noot hoor je een drum, op iedere rust hoor je een tik.

Uitgebreide uitleg vind je  in het E-boek dat bij de cursus hoort.

Probeer gelijktijdig met de noten te klappen. Tijdens de (diverse) rusten doe je niets.

De tik van de eerste 2 tellen klinkt anders omdat dit de intro is. De oefening begint dus pas op de 3e tel (is een noot in dit voorbeeld).

Als je meetelt met de cijfers boven de noot of rust, zie je snel hoe eenvoudig het is.

De voorbeeld video stopt na maat 18