About

clap your hands + logo
clap your hands nieuwe header

tonny

Nederlands

Ik woon in West Zeeuws Vlaanderen in Nederland, ben getrouwd en heb 2 kinderen. Naast allerlei andere activiteiten bij verschillende werkgevers, heb ik ongeveer 30 jaar als gitaarleraar gewerkt. 

Ik heb in verschillende (gelegenheids) bands, groepen en duo’s gespeeld en heb deelgenomen aan vele andere muzikale activiteiten.

Ik vond meewerken aan  het begeleiden van dansgroepen, big-band, Ierse folk muziek, musical ondersteuning, het muzikaal begeleiden van kinderen (kerstuitvoeringen) enz heel leuk, maar mijn passie gaat echt uit naar het spelen van ‘klassieke’ gitaarduo’s.

Veel leerlingen van alle leeftijden bleken moeite te hebben met het ritme. Na een aantal ritmische lessen te hebben gevolgd, gingen de meesten van hen met sprongen vooruit. Daarom is deze cursus ritmische ontwikkeling en ondersteuning tot stand gekomen. Het muzikale gedeelte in deze cursus is door mij behandeld, het administratieve en financiële deel, door mijn echtgenote. Als je meer wil weten over onze streek, West Zeeuws Vlaanderen,  ga dan naar www.wudder.nl


Vriendelijke groeten,

Tonny

English

I live in West Zeeuws Flanders in the Netherlands, am married and have 2 children.

 In addition to all sorts of other activities at different employers, I worked as a guitar teacher for about 30 years. 

I have played in various (occasional) bands etc. and participated in many other musical activities. 

I really liked to accompany dancing groeps, big band, Irish folk band, guiding primary school children (Christmas performance) etc, but my passion really goes for playing ‘classical’ guitar duos. 

Many pupils of all ages obviously had trouble handling the rhythm. 

After following a number of rhythmic lessons, most of them seemed to advance quiet fast. 

That is why this course  rhythmic development and support has been developed.

 The musical part in this course is provided by me, the administrative and financial part, by my wife. If you want to know more about the region that we live in, West Zeeuws Flanders, please visit
www.wudder.nl


Kind regards,

Tonny

TOP