Theorie NR. 8 – 14_nl

Header

Laat je niet afschrikken door de theorie die bij deze cursus hoort.

Om de oefeningen te kunnen volgen heb je deze theorie niet nodig maar het is handig om te weten welke duur noten en rusten hebben.

NR.8 tm 14

 

de achtsten”

Duur van de noten en rusten.

 

De kwartnoot duurt 2 tellen

 

De kwart rust duurt 2 tellen

 

De achtste noot duurt een tel

twee achtsten

Twee achtste noten met elkaar verbonden duren allebei een tel.

 

Een achtste rust duurt een tel.

 

4 achtste noten duren 4 tellen

 

Een halve noot duurt 4 tellen

 

Een halve rust duurt 4 tellen

 

Een halve noot met punt duurt 4 + 2 = 6 tellen.

 

Een halve rust met punt duurt 4 + 2 = 6 tellen

 

Een hele noot duurt 8 tellen

Een hele rust duurt in een 6/8 maat 6 tellen, in een 9/8 maat 9 tellen en in een 12/8 maat 12 tellen.

zestiende noot

 

Een zestiende noot duurt een halve tel

Een zestiende rust duurt een halve tel

zestienden met tel

 

4 zestiende noten samen duren 2 tellen

De noten in een groep van zestienden kunnen vervangen worden door rusten.

De duur samen blijft 2 tellen.

 

De rusten kunnen op alle plaatsen voorkomen

 

Een kwartnoot met punt duurt 3 tellen.

 

Een kwartrust met punt duurt 3 tellen

Een achtste noot met punt duurt anderhalve tel

Eigenlijk staat er dus:

twee noten

Een achtste rust met punt duurt anderhalve tel.

De bovenstaande noten en rusten kunnen op veel manieren samengevoegd worden tot een groepje noten. Zo’n groepje heet  een motief. Zie voor de voorbeelden de oefeningen in deze cursus.