Theorie NR. 1 – 7_nl

Header

Laat je niet afschrikken door de theorie die bij deze cursus hoort.

Om de oefeningen te kunnen volgen heb je deze theorie niet nodig maar het is handig om te weten welke duur noten en rusten hebben.

NR.1 t/m 7

 

de kwarten”

Duur van de noten en rusten.

 

De kwart noot duurt een tel

 

De kwart rust duurt een tel

 

De achtste noot duurt een halve tel en

heeft één vlag

twee achtsten

Twee achtsten duren samen een tel

ze zijn verbonden door één vlag.

De achtste rust duurt een halve tel en

heeft één vlag.

 

Het maak geen verschil of de noten aan elkaar geschreven worden of apart. De duur blijft hetzelfde. De ‘vlag’ (is hier de streep bovenaan die de noten verbindt) bepaald de duur. Dit zijn dus 4 achtste noten.(ze hebben één vlag)

 

De halve noot duurt 2 tellen

 

De halve rust duurt 2 tellen

De halve noot met punt duurt 3 tellen.

De punt achter een noot of rust verlengd die noot of rust met de helft van zijn waarde. Halve noot = 2 tellen + de helft daarvan is 1 tel, samen dus 3 tellen

De halve rust met punt duurt 3 tellen.

De punt verlengd de halve rust en de gepunte rust duurt dus 3 tellen.

 

De hele noot duurt 4 tellen

De hele rust duurt in een 2/4 maat twee tellen, in een 3/4 3 tellen en in een 4/4 duurt hij 4 tellen. Let op deze rust hangt onder aan de 4e lijn.

zestiende noot

 

De zestiende noot duurt een kwart tel

en heeft 2 vlaggen

De zestiende rust duurt een kwart tel

en heeft 2 vlaggen

zestienden met tel

Dit zijn 4 zestiende noten en duren samen één tel. De noten kunnen stuk voor stuk vervangen worden door een rust. Zie hieronder.

Het eerste deel van deze groep van 4 zestienden is vervangen door een rust. De duur van deze 4 samen blijft één tel.

Het tweede deel van deze groep van 4 zestienden is vervangen door een rust. De duur van deze 4 samen blijft één tel.

enz.

De kwart met punt duurt een-en-een- halve tel. ( de punt verlengd de waarde van de noot met de helft dus een tel + een halve is een en een halve tel).

De kwart rust met punt duurt een-en-een-halve  tel. ( de punt verlengd de waarde van de noot met de helft dus een tel + een halve is een en een halve tel).

De achtste noot met punt duurt een halve tel + een kwart tel. (eigenlijk staat er dus: een achtste plus een zestiende noot.)

twee noten

De achtste rust met punt duurt een halve tel + een kwart tel.

De bovenstaande noten en rusten kunnen op veel manieren samengevoegd worden tot een groepje noten. Zo’n groepje heet een motief. Zie voor de voorbeelden de oefeningen in deze cursus.